Dudullu O.S.B. 1. Cad. No.9 (34776)
Ümraniye- İSTANBUL
Şubelerimiz

İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

 

İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

 

 

MERT TEKNİK FABRİKA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“MERT TEKNİK”) (Bundan sonra “Şirket”) olarak, internet sitesi ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuatına (“KVK Mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi için azami hassasiyeti göstermekte ve internet sitemiz aracılığıyla çerez kullanmakta olduğumuzu belirtmek isteriz.

 

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://mert.com/ internet sitesinin (“Site”) Site kullanıcıları / üyeleri / ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından ziyaret edilmesi ile elde edilen çerezlerin, türleri ve kullanım amaçları hakkında ilgili sizleri bilgilendirmektir.

 

Çerez Nedir?

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda (“cihaz”) saklanan söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak sağlayan çoğunlukla harf veya sayılardan oluşan küçük metin dosyalarıdır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Hangi Çerezlerin Hangi Amaçlar İle Kullanıldığı ve Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

MERT TEKNİK olarak sitemizde çeşitli çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi KVK Mevzuatına uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaç ile sınırlı olmak kaydıyla işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

– Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Hangi Çerez Türleri Kullanılmaktadır?

Sitemizde birinci taraf (parti) çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır. Aşağıda Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz:

 • Birinci Taraf (Parti) Çerezleri: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve saklanan, sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir. Site, adres çubuğunda gösterilir.

 

Bu çerezler, web sitesi sahiplerinin analiz verilerini toplamasına, dil ayarlarının hatırlamasına ve iyi bir kullanıcı deneyimi sağlayan diğer yararlı işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Site ana bilgisayarı, çerezin topladığı (aldığı) verileri görebilir. Birinci taraf çerezleri, ziyaret edilen internet sitesi dışında başka bir internet sitesindeki etkinliği izlemek için kullanılamaz. Bu tür çerezler, oturum açma kimlik bilgileri, alışveriş sepetine koyduğunuz öğeler veya tercih ettiğiniz dil seçenekleri gibi bilgileri içerir.

 

 • Oturum Çerezleri: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.
 • Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak son kullanım tarihine kadar geçerliliğini korur veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi veya parolanızı kaydederek web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasının sağlanması, böylece kullanıcının her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtarılması, web sitesini daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayarak tanıması gibi.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER:

 • Analitik Çerezler: Bu çerezler ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza olanak tanır. Böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Hangi sayfaların en popüler veya en az popüler olduğunu bilmemize yardımcı olurlar ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini görürler. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler, ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermez ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilmeyiz.

Sitemizde Google Analytics’e ait analitik çerezler kullanılmaktadır. Google Analytics web davranışlarını ölçmek için iki farklı temel JavaScript kütüphanesi kullanır. Bunlar analytics.js ve ga.js’dir.

 

analytics.js Çerez Kullanımı: analytics. js benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılan birinci taraf (parti) çerezlerdir. Sitemizde bu çerezler kullanılmaktadır.

 

ga.js Çerez Kullanımı: Birinci taraf (parti) çerezleri kullanır. Bir oturumun başlangıcını, bitişini belirleyen, geçmiş ziyaretlerin sayısını ve zamanını kayıt altında tutan, benzersiz ziyaretçileri kayıt altında tutma gibi görevleri üstlenen çerezlerdir.

 

 

Çerez

Açıklama

_ga

Bu çerez Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez ziyaretçi, oturum, kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını takip etmek üzere kullanılır. Çerezler bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımlamak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar. Bu çerezin tetiklenmesinin ardından 2 sene ömrü vardır.

 

_gid

Bu çerez Google Analytics tarafından yüklenir. Çerez, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri depolamak için kullanılır ve sitenin nasıl çalıştığına ilişkin bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olur. Ziyaretçilerin sayısı, nereden geldikleri kaynak ve sayfalar anonim bir şekilde toplanmıştır. Çerez 24 saat içinde sonlandırılır.

 

_gat_gtag_UA_11430796_1

 

Google, bu çerezi kullanıcıları ayırt etmek için kullanır. Tetiklenmesinden itibaren 1 dakika içinde sonlanır.

 

Çerez Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir; tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde, Sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak, Site’nin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişiminiz sınırlı olabilir, kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr TR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin, 

 

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, tercihen web sitemizde yer alan KV-F12-06 İlgili Kişi Başvuru Formu’nda  belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle,

 • ‘‘Mert Teknik Fabrika Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No.9 (34776) Yukarı Dudullu – İSTANBUL‘‘ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, 
 • mertteknikas@hso1.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@mert.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 


 
MERT TEKNİK A.Ş., MERT Grubu’na bağlı bir şirkettir